page_banner

Үйлдвэрийн аялал

Үйлдвэр

Бүтээгдэхүүний технологи + үйлчилгээг корпорацийн өсөлт, хөгжлийн үндсэн хэлбэр болгон авч, дэлхийн зах зээлд үр ашигтай, тэргүүлэх техникийн үйлчилгээ үзүүлж, өөрчлөн тохируулсан бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг хангаж, компанийг 3-ийн дотор салбартаа танигдсан ганц эвэрт аж ахуйн нэгж болгон байгуулахад урам зориг өгөх болно. -5 жил !

279f0e531
1
2
31
3
279f0e531